Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 hade börjat den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den har ersatt den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte. För att du ska kunna köpa på webben hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Men vi tar alla nödvändiga åtgärder för att kydda hanteringen av din personliga uppgift.

 Personuppgifter som vi behandlar

 • Såsom ditt namn, adress, E-post samt telefonnummer
 • Transaktionsuppgifter, uppgifter om ditt inköp av våra produkter
 • Betalning- och faktureringsuppgifter som betalningsvillkor, fakturaadress.

Källor till personuppgifterna

 • Från dig själv via kundregister och kontaktuppgifter på webbplats när du beställer våra produkter
 • Information som vi tar emot från kreditupplysningsföretag

Personuppgifterna användas till

 • Att hantera betalningar från kund och skapa fakturor baserat på kunduppgift
 • För utskick av faktura och leverans
 • För hantering av kundrelationer, kommunicerar via e-post, telefon och webbplats, eventuella hantering av klagomål från kunder

Tidsgräns för borttagning av lagrade personuppgifter

 • Sparas personuppgifter för ett bokföringsskäl eller skatteskäl
 • Under den tidsperiod som krävs därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter. För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid tex enligt bokföringslagen.
 • Sparas din personuppgift under hela kundrelationen
 • Personuppgifter om tidigare kunder och leverantörer ska sparas normal ett år efter avslutad kundrelation
 • För att kunna marknadsföra företaget och få kunden att bli kund igen.
 • Om kunden själv begära borttagning av personuppgifter 

Vem behandlar din personuppgift

 • Din personuppgift kommer att hanteras av en personal i enlighet med tillämplig dataskyddalagstiftning.
 • Såsom IT-tjänsteleverantör, som banker, för att genomföra betalningar
 • Post Nord, för att skicka varubrev, faktura och andra utskick
 • Myndigheterer, tex såsom skatteverket
 • Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Personuppgifter till tredje land

 • Överföra eller behandla personuppgifter utanför EU eller EES, används lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med befintliga dataskyddslagar.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används vid hantering

Tekniska åtgärder

 • Hanteringen skyddas av tekniska åtgärder som behörighetsstyrning, brandvägg, kryptering och datorer med uppdaterade program

Organisatoriska åtgärder

 • En ansvarig hanterar och får del av olika typer av personuppgifter
 • Val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddalagstiftning.
 • Krav på anmälan och information vid personuppgiftsincident, krävs även att varje individ informeras.
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen